Home > translations in German > Niveau, Pegel

Niveau, Pegel

    translations in English
  • level

  • translations in Spanish
  • nivel

  • translations in French
  • niveau

  • translations in Italian
  • livello

  • translations in Polish
  • poziom

  • translations in Portuguese
  • nível

  • translations in Russian
  • уровень

  • translations in Chinese
  • 水平仪,电平 - shui ping yi, dian ping