von http://www.fbarbian.com

  englische Übersetzung
 • zoom lens

 • zoom

 • spanische Übersetzung
 • zoom

 • französische Übersetzung
 • zoom

 • italienische Übersetzung
 • zoom

 • portugiesische Übersetzung
 • zoom

 • russische Übersetzung
 • зум

 • зум, трансфокатор

 • chinesische Übersetzung
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou

Autres traductions

  deutsche Übersetzung
 • Zoom

 • englische Übersetzung
 • zoom lens

 • zoom

 • spanische Übersetzung
 • zoom

 • italienische Übersetzung
 • zoom

 • portugiesische Übersetzung
 • zoom

 • russische Übersetzung
 • зум

 • зум, трансфокатор

 • chinesische Übersetzung
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou

  deutsche Übersetzung
 • Zoom

 • englische Übersetzung
 • zoom lens

 • spanische Übersetzung
 • zoom

 • französische Übersetzung
 • zoom

 • italienische Übersetzung
 • zoom

 • portugiesische Übersetzung
 • zoom

 • russische Übersetzung
 • зум

 • зум, трансфокатор

 • chinesische Übersetzung
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou

  deutsche Übersetzung
 • Zoom

 • englische Übersetzung
 • zoom lens

 • zoom

 • spanische Übersetzung
 • zoom

 • französische Übersetzung
 • zoom

 • italienische Übersetzung
 • zoom

 • russische Übersetzung
 • зум

 • зум, трансфокатор

 • chinesische Übersetzung
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou

  deutsche Übersetzung
 • Zoom

 • englische Übersetzung
 • zoom lens

 • zoom

 • spanische Übersetzung
 • zoom

 • französische Übersetzung
 • zoom

 • portugiesische Übersetzung
 • zoom

 • russische Übersetzung
 • зум

 • зум, трансфокатор

 • chinesische Übersetzung
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou

  deutsche Übersetzung
 • Zoom

 • englische Übersetzung
 • zoom lens

 • zoom

 • französische Übersetzung
 • zoom

 • italienische Übersetzung
 • zoom

 • portugiesische Übersetzung
 • zoom

 • russische Übersetzung
 • зум

 • зум, трансфокатор

 • chinesische Übersetzung
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou