Accueil > traductions en français > film amorce

film amorce

  traductions en allemand
 • Vorlaufband

 • traductions en anglais
 • leader

 • traductions en espagnol
 • cola

 • cola de entrada

 • traductions en français
 • amorce

 • traductions en italien
 • spezzone

 • traductions en portugais
 • leader

 • traductions en russe
 • ракорд

 • traductions en chinois
 • 片头,引带 - pian tou, yin dai

 • 牵引片 - qian yin pian