przez Clemence Thurninger

  tłumaczenie po niemiecku
 • Format

 • tłumaczenie po angielsku
 • format

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • formato

 • tłumaczenie po francusku
 • format

 • tłumaczenie po włosku
 • formato

 • tłumaczenie po portugalsku
 • formato

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • формат

 • tłumaczenie po chińsku
 • 画幅 - hua fu

Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Format

 • tłumaczenie po angielsku
 • format

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • formato

 • tłumaczenie po włosku
 • formato

 • tłumaczenie po polsku
 • format

 • tłumaczenie po portugalsku
 • formato

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • формат

 • tłumaczenie po chińsku
 • 画幅 - hua fu

  tłumaczenie po niemiecku
 • Format

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • formato

 • tłumaczenie po francusku
 • format

 • tłumaczenie po włosku
 • formato

 • tłumaczenie po polsku
 • format

 • tłumaczenie po portugalsku
 • formato

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • формат

 • tłumaczenie po chińsku
 • 画幅 - hua fu

  tłumaczenie po angielsku
 • format

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • formato

 • tłumaczenie po francusku
 • format

 • tłumaczenie po włosku
 • formato

 • tłumaczenie po polsku
 • format

 • tłumaczenie po portugalsku
 • formato

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • формат

 • tłumaczenie po chińsku
 • 画幅 - hua fu