przez Tony Costa

  tłumaczenie po niemiecku
 • Klinge

 • tłumaczenie po angielsku
 • blade

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • lamina

 • tłumaczenie po francusku
 • lame

 • tłumaczenie po włosku
 • lama

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • лезвие

 • tłumaczenie po chińsku
 • 薄片,薄板 - bao pian, bao ban

Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Klinge

 • tłumaczenie po angielsku
 • blade

 • tłumaczenie po francusku
 • lame

 • tłumaczenie po włosku
 • lama

 • tłumaczenie po portugalsku
 • lâmina

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • лезвие

 • tłumaczenie po chińsku
 • 薄片,薄板 - bao pian, bao ban