Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Standart/ Norm

 • tłumaczenie po angielsku
 • standard

 • tłumaczenie po francusku
 • norme

 • standard

 • tłumaczenie po włosku
 • standard

 • tłumaczenie po portugalsku
 • norma

 • standard

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • стандарт

 • tłumaczenie po chińsku
 • 标准 - biao zhun