przez Clemence Thurninger

  tłumaczenie po niemiecku
 • Broschüre

 • tłumaczenie po angielsku
 • booklet

 • brochure

 • leaflet

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • folleto

 • tłumaczenie po francusku
 • brochure

 • tłumaczenie po włosku
 • brochure

 • tłumaczenie po polsku
 • broszura

 • tłumaczenie po portugalsku
 • catálogo

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • брошюра

 • брошюра, листовка

 • буклет

 • tłumaczenie po chińsku
 • 小册子,手册 - xiao ce zi, shou ce