tłumaczenie po niemiecku
 • Suchermuschel

 • tłumaczenie po angielsku
 • eyecup

 • tłumaczenie po francusku
 • oeilleton de viseur

 • tłumaczenie po włosku
 • oculare

 • tłumaczenie po portugalsku
 • olhómetro

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • глазок вьюфаундера

 • tłumaczenie po chińsku
 • 眼罩 - yan zhao

Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Okular/ Sucher

 • tłumaczenie po angielsku
 • eyepiece

 • tłumaczenie po francusku
 • oeilleton

 • tłumaczenie po włosku
 • loupe

 • tłumaczenie po polsku
 • osłona wizjera

 • tłumaczenie po portugalsku
 • visor

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • окуляр

 • tłumaczenie po chińsku
 • 目镜 - mu jing

  tłumaczenie po niemiecku
 • Motivsucher

 • tłumaczenie po angielsku
 • viewfinder

 • tłumaczenie po francusku
 • viseur

 • tłumaczenie po włosku
 • viewfinder

 • tłumaczenie po portugalsku
 • visor reflex

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • видоискатель, визир

 • tłumaczenie po chińsku
 • 取景器 - qu jing qi

  tłumaczenie po niemiecku
 • Okular/ Sucher

 • tłumaczenie po angielsku
 • eyepiece

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • visor

 • tłumaczenie po francusku
 • oeilleton

 • tłumaczenie po włosku
 • loupe

 • tłumaczenie po polsku
 • osłona wizjera

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • окуляр

 • tłumaczenie po chińsku
 • 目镜 - mu jing