przez Clemence Thurninger

  tłumaczenie po niemiecku
 • Auswahl

 • tłumaczenie po angielsku
 • selection

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • elección

 • tłumaczenie po francusku
 • choix

 • tłumaczenie po włosku
 • selezione

 • tłumaczenie po portugalsku
 • selecção

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • выбор

 • tłumaczenie po chińsku
 • 选择 - xuan ze

Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Auswahl/ Wahl

 • tłumaczenie po angielsku
 • choice

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • selección

 • tłumaczenie po francusku
 • sélection

 • tłumaczenie po włosku
 • scelta

 • tłumaczenie po portugalsku
 • escolher

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • выбор

 • tłumaczenie po chińsku
 • 选择 - xuan ze