Home > translations in Russian > зум, трансфокатор

зум, трансфокатор

  translations in German
 • Zoom

 • translations in English
 • zoom lens

 • zoom

 • translations in Spanish
 • zoom

 • translations in French
 • zoom

 • translations in Italian
 • zoom

 • translations in Portuguese
 • zoom

 • translations in Russian
 • зум

 • translations in Chinese
 • 变焦镜头 - bian jiao jing tou