Home > translations in Chinese > 校正,改正

校正,改正 - jiao zheng, gai zheng