Home > translations in Chinese > 比较,相比

比较,相比 - bi jiao, xiang bi