Home > translations in Chinese > 牵引片

牵引片 - qian yin pian

  translations in German
 • Vorlaufband

 • translations in English
 • leader

 • translations in Spanish
 • cola

 • cola de entrada

 • translations in French
 • amorce

 • film amorce

 • translations in Italian
 • spezzone

 • translations in Portuguese
 • leader

 • translations in Russian
 • ракорд

 • translations in Chinese
 • 片头,引带 - pian tou, yin dai