Home > translations in Chinese > 线性,直线性

线性,直线性 - xian de ,zhi xian de