Home > translations in Chinese > 解调,反调制

解调,反调制 - jie tiao ,fan tiao zhi