Home > translations in Chinese > 附加的,补充的

附加的,补充的 - fu jia de, bu chong de