Home > translations in German > Kurbel

Kurbel

  translations in English
 • crank

 • translations in Spanish
 • manivela

 • translations in French
 • manivelle

 • translations in Italian
 • manovella

 • translations in Polish
 • korba

 • translations in Portuguese
 • manivela

 • translations in Russian
 • рукоятка

 • translations in Chinese
 • 摇轮 - yao lun