Home > translations in Russian > папка

папка

  translations in German
 • Ordner

 • translations in English
 • folder

 • translations in Spanish
 • carpeta

 • translations in French
 • dossier (inf)

 • translations in Portuguese
 • dossier

 • translations in Chinese
 • 文件夹 - wen jian jia