Home > translations in Spanish > polvo

polvo

  translations in German
 • Staub

 • translations in English
 • dust

 • translations in Spanish
 • depósito

 • translations in French
 • poussière

 • dépot

 • translations in Italian
 • polvere

 • translations in Polish
 • kurz / pył

 • translations in Russian
 • пыль

 • translations in Chinese
 • 沉积物,灰尘 - chen ji wu, hui chen

 • 灰尘 - hui chen