przez Clemence Thurninger

  tłumaczenie po niemiecku
 • Entwurf/ Skizze

 • tłumaczenie po angielsku
 • rough

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • esbozo

 • tłumaczenie po francusku
 • esquisse

 • tłumaczenie po włosku
 • bozzetto / schizzo

 • tłumaczenie po portugalsku
 • tosco

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • набросок, эскиз

 • tłumaczenie po chińsku
 • 草图 - cao tu

Autres traductions

  tłumaczenie po niemiecku
 • Entwurf

 • tłumaczenie po angielsku
 • outline

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • cañamazo

 • tłumaczenie po francusku
 • canevas

 • tłumaczenie po włosku
 • abbozzo / schizzo /

 • tłumaczenie po portugalsku
 • sublinhar

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • канва, контур

 • tłumaczenie po chińsku
 • 略图 - lue tu