Strona główna > tłumaczenie po chińsku > 经纪人,代理人

经纪人,代理人 - jing ji ren, dai li ren

  tłumaczenie po niemiecku
 • Agent

 • tłumaczenie po angielsku
 • agent

 • tłumaczenie po hyszpansku
 • agente

 • tłumaczenie po francusku
 • agent (artistique)

 • tłumaczenie po włosku
 • agente

 • tłumaczenie po portugalsku
 • agente

 • tłumaczenie po rosyjsku
 • агент