Home > translations in French > cardioïde

cardioïde

  translations in German
 • Kardioid/ Nierencharakteristik

 • translations in English
 • cardioid

 • translations in Spanish
 • cardioida

 • translations in Italian
 • cardioide

 • translations in Portuguese
 • cardíode

 • translations in Russian
 • кардиода

 • translations in Chinese
 • 心形的 - xin xing de

Autres traductions

  translations in German
 • Kardioid/ Nierencharakteristik

 • translations in English
 • cardioid

 • translations in Spanish
 • cardioida

 • translations in French
 • cardioïde

 • translations in Portuguese
 • cardíode

 • translations in Russian
 • кардиода

 • translations in Chinese
 • 心形的 - xin xing de