Home > translations in Spanish > incrustar

incrustar

  translations in German
 • einstanzen

 • translations in English
 • to key

 • translations in French
 • incruster

 • translations in Italian
 • inserire

 • translations in Polish
 • kluczować

 • translations in Portuguese
 • incrustar

 • translations in Russian
 • внедрить

 • translations in Chinese
 • 镶嵌 - xiang qian

Autres traductions

  translations in German
 • einstanzen

 • translations in English
 • to key

 • translations in Spanish
 • incrustar

 • translations in French
 • incruster

 • translations in Italian
 • inserire

 • translations in Polish
 • kluczować

 • translations in Russian
 • внедрить

 • translations in Chinese
 • 镶嵌 - xiang qian